fredag 12 februari 2010

Ein Bard, Ein Folkpartei!

Just när man tror att man har sett allt så kommer nästa chock; Alexander Bard har blivit folkpartist! Det svenska konformistiska samhället har återigen slagit till till den grad att man lyckats förstöra vad man trodde var en fritt tänkande och provokativ individ för att göra honom till en föeträdare för det mest inskränkta, moralistiska och icke-toleranta partiet i svensk politisk historia. Beteckningen "liberal" för Folkpartiet har i princip samma mening som ordet "demokratiska" hade i landsnamnet i forna kommunistdiktaturer.

Och i ett slag försvann all min högaktning av honom på samma gång som hans förut lite pikanta och roliga tyroler-byxor fick en ny och mycket obehagligare innebörd. Han företräder alltså ett parti som är så intolerant att de på allvar anser att man måste genomgå vissa tester för att accepteras som svensk medborgare. Och att det finns en "typisk svensk kultur" som kan definieras av överheten. Ett parti som för övrigt legitimerade stora delar av de främlingsfientliga partiernas program genom att komma med sina påbud om språktester med mera.

För övrigt undrar jag vad epitetet "Liberatist" betyder? Är det en korsning mellan "liberal" och "nykterist"?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar